panorama

„Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян“ ЕООД, получи отлична оценка за цялостната си дейност и да предлага практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по медицина. За пълния текст на новината – отвори „Заповед за акредитация“