OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„СБАЛББ-Троян” ЕООД в края на месец юли 2017 г. успешно финализира проект: Част І. Разширение и надграждане на съществуваща болнична информационна система в „СБАЛББ-Троян” ЕООД, чрез закупуване на приложни програмни продукти, хардуер, софтуер и компоненти; Част ІІ. Основен ремонт на покриви на сградите на пневмологично отделение–I и II блок – в „СБАЛББ-Троян” ЕООД, Проекта е…