За нас

 

История

Годината е 1905 , датата е 5 юли. В подобаваща тържествена обстановка, в присъствието на лекари, общественици и граждани, в края на съвсем малкия тогава град Троян е открит първият в България Държавен санаториум за лечение на белодробна туберкулоза. В началото на XX век заболяването е тежък медико-социален проблем, който се разисква както в медицинските така и в широките обществени среди. Европа е намерила решение, построявайки противотуберкулозни санаториуми в Германия и Швейцария. Макар и доста по-късно идеята за този тип лечебно заведение се разпространява и в България. През 1904 година е сформирана комисия със задача да избере мястото с най-благоприятен климат и местоположение за откриването на санаториум за туберкулозно болни. След една година в Троян -тозди красив кът на Предбалкана се поставя началото на първото специализирано фтизиатрично заведение в България - Троянският противотуберкулозен санаториум.

Първоначално разполага с 50 легла които до 1944 година се увеличават до 220, съобразно нарастващата заболеваемост. През 1956г. на болницата е дадено името на големия български фтизиатър Проф.д-р Минко Мондешки, основател на първата катедра по фтизиатрия към Медицинска академия - София ( започнал кариерата си тук преди 1944 година)

До началото на 70-те години проблемът "туберкулоза" престава да бъде номер едно. Усилията на лекарите и медицинската общественост са се увенчали с успех. Вниманието се насочва към неспецифичните белодробни заболявания, които са нарастнали в резултат на урбанизацията, химизацията, тютюнопушенето и други неблагоприятни фактори характерни за съвременния свят. През 1974 година противотуберкулозната болница е трансформирана в Окръжна пневмологична болница с 220 легла под методичното ръководство на Центъра по пневмология и фтизиатрия - София. Създадени са новите сектори за инхалаторна терапия и дихателна рехабилитация. Усъвършенстват се и диагностичните възможности на здравното заведение.

От 1995 година Пневмологична болница -Троян със Заповед на Министерство на здравеопазването е трансформирана в Държавна белодробна болница със 120 легла за лечение на хронични неспецифични белодробни заболявания и туберкулоза.

През 2000г. болницата е преобразувана в лечебно заведение, като търговско дружество със 100% държавна сообственост и междуобластни функции.

Нашият екип

picture

Д-р Цветомила Дудевска
Управител
 

picture

Д-р Красимир Ковашки
Началник Пневмологично отделение 

picture

Д-р Любомир Божков
Началник Фтизиатрично отделение 

picture

Д-р Мирослав Субашки
Началник БФЛ и втори блок на Пневмологично отделение 

picture

Д-р Нина Тодорова
Началник Клинична лаборатория
 

picture

Д-р Илия Йорданов
Н-к отделение "Образна диагностика"
 

picture

Д-р Антоанета Кърчева
Началник Микробиологична лаборатория 

picture

Д-р Красимир Илиев
Лекар ординатор
 

picture

Д-р Стела Бенева
Лекар ординатор
 

picture

Д-р Диана Аврамова
Лекар ординатор
 

picture

Д-р Владимир Карамфилов
Лекар ординатор
 

picture

Д-р Копринска
Лекар ординатор
 

picture

Гл.м.с. Дилянка Червенкова