Безплатни профилактични прегледи за туберкулоза

юни 14, 2019
безплатни профилактични прегледи за риск от туберкулоза

БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА-Троян обявява
„Седмица на отворените врати” за безплатни профилактични прегледи за риск от туберкулоза,

от 24.06.2019 г. до 28.06.2019 г.
от 8:30 ч. до 13:30 ч.

Прегледите ще се провеждат в
ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВНИЯ КАБИНЕТ
на лечебното заведение

За справки тел: 0670/6 27 01, 6 27 02 /вътр. 111 и 114/

Целта на инициативата е да се прекъсне веригата за предаване на инфекцията, да се повиши обществената информираност за заболяването“туберкулоза“, да се улесни достъпа до здравни услуги и да се популяризира здравословния начин на живот

Д-р Цветомила ДУДЕВСКА д.м.
Управител на „СБАЛББ-Троян” ЕООД

Posted in Новини by admin