“БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА-Троян” ЕООД ОБЯВЯВА седмица на „Отворените врати” за безплатни профилактични прегледи за риск от туберкулоза, от 09.12.2019 г. до 13.12.2019 г. от 8:30 ч. до 13:30 ч.

декември 2, 2019

“БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА-Троян” ЕООД

ОБЯВЯВА

седмица на „Отворените врати” за безплатни профилактични прегледи за риск от туберкулоза,
от 09.12.2019 г. до 13.12.2019 г.
от 8:30 ч. до 13:30 ч.
Прегледите ще се провеждат в ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВНИЯ КАБИНЕТ на лечебното заведение

За справки тел: 0670/6 27 01, вътр. 111 и 114

Целта на инициативата е да се прекъсне веригата за предаване на инфекцията, да се повиши обществената информираност за заболяването“туберкулоза“, да се улесни достъпа до здравни услуги и да се популяризира здравословния начин на живот

Д-р Цветомила ДУДЕВСКА д.м.
Управител на „СБАЛББ-Троян” ЕООД

Posted in Новини by Hristo Nedyalkov