Болнично лечение – Белодробни заболявания по клинични пътеки и туберкулоза

Болнично лечение: Клинични пътеки и амбулаторни процедури по договор с НЗОК

Клинични пътеки

„СБАЛББ-Троян” ЕООД извършва стационарно лечение на пациенти с остри, подостри и хронични белодробни заболявания включени в следните с клиничните пътеки :
1. КП №38-блок 1 „Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация“
2. КП №39 „Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст“
3. КП №40_1 „Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп“
4. КП №41_1 „Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система“
5. КП №42_1 „Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система”
6. КП №45 „Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система“
7. КП „Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура“

Амбулаторни процедури

1. „Амбулаторна процедура №25“
2. „Амбулаторна процедура „Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека………………………………..“

Пациентите се приемат за болнично лечение след консултация със специалист в Приемните кабинети и Консултативно-Диагностичния блок по един от следните начина:

  •  Задължително здравноосигурените лица постъпват с Направление №7 (за хоспитализация) и АМБУЛАТОРЕН ЛИСТ от личния лекар или специалист, или друго лечебно заведение. Постъпването за болнично лечение, независимо от наличието на необходимото направление, става единствено и само по преценка на съответния специалист в Диагностично–консултативния блок на болницата. Направление бланка №7 за хоспитализация може да бъде издадено и от нашата болница, когато пациент е потърсил сам медицинска помощ в лечебното заведение .
  • Ако пациентът не е здравноосигурено лице, приемът се осъществява срещу заплащане по ценоразписа на болницата.

Не се приемат в лечебното заведение:

  • Пациенти в ремисия на хронични белодробни болести, нуждаещи се единствено от хигиенно-диетичен режим.
  • Пациенти под 18 годишна възраст.
  • Пациенти по социални индикации.

Диагностика, стационарно лечение и диспансеризация на туберкулоза :

”СБАЛББ-Троян” ЕООД работи по договор с Министерство на здравеопазването за диагностика, стационарно лечение и диспансеризация на пациенти с диагноза „Туберкулоза”. Приемат се пациенти за стационарно лечение в интензивна /активна/ фаза. За целта е обособено Фтизиатрично отделение.
Приема на пациенти за диагностика и болнично лечение е независимо от здравно-осигурителния статус. Приемат се здравноосигурени и здравнонеусигурени пациенти с или без направление, потърсили сами медицинска помощ. Първоначалният преглед се осъществява в Пневмо-фтизиатричния диспансерен кабинет.

Не се приемат в лечебното заведение:

  • Пациенти в ремисия на туберкулоза , нуждаещи се единствено от хигиенно-диетичен режим.
  • Пациенти под 18 годишна възраст.
  • Пациенти по социални индикации.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА ПАЦИЕНТИ В КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК   –> Инстр.за прием на пациенти