“ Грижата за гората – грижа за здравето на белите ни дробове”

април 2, 2019
“ Грижата за гората – грижа за здравето на белите ни дробове”

Инициативата е идея на Белодробна болница – Троян.

Държавните горски стопанства в с. Черни Осъм и гр. Троян дариха за парка на лечебното заведение 30 дръвчета – ела, бор, смърч, туя, явор и бреза, с което стартираха събитията по повод 85 годишнината от учредяването на първия празник на залесяването и традиционната Седмица на гората.
Лекарите и професионалистите по здравни грижи от Белодробната болница засадиха дръвчетата, след което връчиха на лесовъдите от горските стопанства специални сертификати за дарители.
”Паркът на лечебното заведение е създаден в началото на миналия век от немски ландшафтен инженер. В него преобладава иглолистната растителност. Тя е доказан източник на естествената йонизация на въздуха, която значително ускорява оздравителния процес при остри и хронични белодробни заболявания, повлиява благоприятно състоянието на сърдечно-съдовата и нервната система.
Дарението от Държавните горски стопанства в с.Черни Осъм и гр.Троян е жест на грижа към пациентите и екипа на болницата в навечерието на Световния ден на здравето 7–ми април ”, съобщи д-р Цветомила Дудевска.
1 29.03 1 Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД
2 29.03 1 Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД
3 29.03 1 1 Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД

Posted in Новини by admin
Skip to content