Днес 23.10.2019 година е “Световен ден на спирометрията”.

октомври 23, 2019

Днес е Световният ден на спирометрията.

Спирометричното изследване спомага за ранна диагностика на белодробни заболявания, включително астма, ХОББ и рак на белия дроб.
Навременната диагностика е предпоставка за по-ефективно лечение на по-ниска цена.
Спирометрията е лесно изпълнимо изследване. Белодробна болница –Троян разполага с апаратура и специалисти, при които можете да изследвате здравето на белите си дробове.
За 5-те минути, колкото отнема изпълнението на едно спирометрично изследване, 150 души по света умират от предотвратимо белодробно заболяване. Спирометрията е най- точното измерване на белодробното здраве, тъй като дава на пациентите ценно знание, за каквото и да е трайно увреждане на техните бели дробове.
Спирометрията е златен стандарт при диагностиката на белодробните болести.
По същия начин, по който измерванията на кръвното налягане осигуряват прост, но ефективен метод за диагноза на сърдечно-съдово заболяване, спирометричните изследвания могат да помогнат за разкриване на ранните симптоми на множество белодробни заболявания.

Spirometria2019 Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД

Д-р Цветомила ДУДЕВСКА, д.м.
Управител на „СБАЛББ-Троян”ЕООД

Posted in Новини by Hristo Nedyalkov
Skip to content