Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян за 2016г.

Дата на публикуване:  03.09.2015 година

Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян за 2016г.
РЕШЕНИЕ – Агенция Обществени Поръчки
Сприсък с документи по Обществената поръчка – 2016_file_documentation
Процедура ЗОП – 14/09/2015 година
протокол
списък
съощение
Протокол №3 – Разглеждане, оценка и класиране на оферти по ЗОП
Договаряне без обявление медикаменти СБАЛББ 2016г – документи
Документация по процедура “Договаряне без обявление медикаменти СБАЛББ 2016г”
РЕШЕНИЕ 709113
РЕШЕНИЕ 709114
Документи 2 – Договаряне без обявление медикаменти СБАЛББ 2016г 2
Решение за прекратяване на процедура
СПРАВКА ЗА ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ м.07 2016
СПРАВКА ЗА ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ м.08 2016