„Доставка на храна за пациентите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян по диети №9, №11 и №15 за 2018г.“

Предмет на поръчката: „Доставка на храна за пациентите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян по диети №9, №11 и №15 за 2018г.“

Документи, изисквания и указания 2018 – Качен на 06/10/2017 20:37

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти – Качен на 17/10/2017 19:24

Протокол храни 2018г. – Качен на 31/10/2017 16:46

Предложение и Договор за ОП – Качен на 15/11/2017 17:48