Управител, Началник отделения, Началник лаборатории

Д-р Цветомила Дудевска

Д-р Цветомила Дудевска

Управител
Д-р Красимир Ковашки

Д-р Красимир Ковашки

Началник пневмологично отделение
Д-р Любомир Божков

Д-р Любомир Божков

Началник фтизиатрично отделение
Д-р Илия Йорданов

Д-р Илия Йорданов

Началник отделение образна диагностика
Д-р Мирослав Субашки

Д-р Мирослав Субашки

Началник Белодробна функционална лаборатория
Д-р Нина Тодорова

Д-р Нина Тодорова

Началник клинична лаборатория
Д-р Кърчева

Д-р Кърчева

Началник микробиологична лаборатория

Старши лекар

Д-р Красимир Илиев

Д-р Красимир Илиев

Лекари ординатори

Д-р Стела Бенева

Д-р Стела Бенева

Д-р Владимир Карамфилов

Д-р Владимир Карамфилов

Д-р Диана Аврамова

Д-р Диана Аврамова

Д-р Иванка Копринска

Д-р Иванка Копринска