За провеждане на публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет с площ 19,64 кв.м., и прилежаща част от чакалня с площ от 13,65 кв.м., находящи се в административна сграда на „СБАЛББ-Троян― ЕООД

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
за провеждане на публичен търг за отдаване под наем, за срок
от три години, на медицински кабинет с площ 19,64 кв.м., и
прилежаща част от чакалня с площ от 13,65 кв.м., находящи се в
административна сграда на „СБАЛББ-Троян― ЕООД, град
Троян, с кад. № 73198.50.257.5 по КККР на град Троян.

E_Офис ДокументиСБАЛББ Троян кабинетКабинет Субашки 3тръжна документация – Качено на 30/08/2018г. 17:38
E_Офис ДокументиСБАЛББ Троян кабинетКабинет Субашки 3Декларация Обр 1 – Качено на 30/08/2018г. 17:39
E_Офис ДокументиСБАЛББ Троян кабинетКабинет Субашки 3Декларация Обр 2 – Качено на 30/08/2018г. 17:40
E_Офис ДокументиСБАЛББ Троян кабинетКабинет Субашки 3Декларация Обр 3 – Качено на 30/08/2018г. 17:41