За своите пациенти, болницата предлага стая с подобрени битови условия!