2020 „Избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян за период от 2 (две) години.“

2020 Процедура „Избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян за период от 2 (две) години.“

1. Указания – Указания – Качено на 23/10/2020г. 14:02
2. Обявление за медиите – Обявление за медии – Качено на 23/10/2020г. 14:03
3. Приложения – Приложения 2020 Banka – Качено на 23/10/2020г. 14:05
4. Протокол №1 – Протокол 1 – Качено на 02/11/2020г. 15:16