„Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет (ГФО) на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД за 2019г.“

Процедура: „Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет (ГФО) на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД за 2019г.“

 
Документация за участие – Изгегли-   Качено на 14/10/2019г. 16:53
Протокол 1 Качено на 22/10/2019г. 15:24
Договор сключенКачено на 19/11/2019г. 16:29

Skip to content