Извънболнично лечение – услуги в диагностично -консултативния блок

В приемно-консултативните кабинети на диагностично-консултативния блок се извършват прегледи и амбулаторно лечение на пациенти, по тяхно желание и срещу заплащане по ценоразписа на лечебното заведение. На територията на болницата в кабинети под наем работят специалисти по „Пневмология и фтизиатрия” , сключили договор с НЗОК за извънболнична медицинска помощ, при които се извършват прегледи и лечение на белодробни заболявания на здравноосигурени пациенти с направление /Направление-бланка №3/ без заплащане

“СБАЛББ-Троян” ЕООД предлага и като платени медицински услуги по желание на пациентите извършването на:

  • образни изследвания- рентгенография, рентгеноскопия, ехография;
  • функционални изследвания-спироаметрия, електрокардиография, пулсоксиметрия;
  • лабораторно-клинични изследвания-хематологични, биохимични ,серологични, имунологични;
  • микробиологични изследвания – включително директна бактериоскопия и посявка за диагностика на туберкулоза;
  • амбулаторна инхалаторна терапия по желание на пациента срещу заплащане;