История

history4 history3 history2 history

 

 

 

 

 

 

  • Годината е 1905 , датата е 5 юли. В подобаваща тържествена обстановка, в присъствието на лекари, общественици и граждани, в края на съвсем малкия тогава град Троян е открит първият в България Държавен санаториум за лечение на белодробна туберкулоза. В началото на XX век заболяването е тежък медико-социален проблем, който се разисква както в медицинските така и в широките обществени среди. Европа е намерила решение, построявайки противотуберкулозни санаториуми в Германия и Швейцария. Макар и доста по-късно идеята за този тип лечебно заведение се разпространява и в България. През 1904 година е сформирана комисия със задача да избере мястото с най-благоприятен климат и местоположение за откриването на санаториум за туберкулозно болни. След една година в Троян -този красив кът на Предбалкана се поставя началото на първото специализирано фтизиатрично заведение в България – Троянският противотуберкулозен санаториум.
  • Първоначално разполага с 50 легла които до 1944 година се увеличават до 220, съобразно нарастващата заболеваемост. През 1956г. на болницата е дадено името на големия български фтизиатър Проф.д-р Минко Мондешки, основател на първата катедра по фтизиатрия към Медицинска академия – София ( започнал кариерата си тук преди 1944 година)
  • До началото на 70-те години проблемът „туберкулоза“ престава да бъде номер едно. Усилията на лекарите и медицинската общественост са се увенчали с успех. Вниманието се насочва към неспецифичните белодробни заболявания, които са нарастнали в резултат на урбанизацията, химизацията, тютюнопушенето и други неблагоприятни фактори характерни за съвременния свят. През 1974 година противотуберкулозната болница е трансформирана в Окръжна пневмологична болница с 220 легла под методичното ръководство на Центъра по пневмология и фтизиатрия – София. Създадени са новите сектори за инхалаторна терапия и дихателна рехабилитация. Усъвършенстват се и диагностичните възможности на здравното заведение.
  • От 1995 година Пневмологична болница -Троян със Заповед на Министерство на здравеопазването е трансформирана в Държавна белодробна болница със 120 легла за лечение на хронични неспецифични белодробни заболявания и туберкулоза.
  • През 2000г. болницата е преобразувана в лечебно заведение, като търговско дружество със 100% държавна собственост и междуобластни функции-„Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян” ЕООД