Кариери

Обява: „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИE НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ –ТРОЯН“ ЕООД, обявява конкурс за следните длъжности;
– Старша Медицинска Сестра на „Фтизиатрично отделение”
– Старша Медицинска Сестра I и II-ри блок на “Пневмологично отделение”

Справки и записвания при служител „Човешки ресурси”
За контакт: 0670/ 64985

Пълни изисквания за обявените конкурси!