Клинични проучвания

 

0794-newЦентърът за Клинични Проучвания към „СБАЛББ-Троян” ЕООД е създаден през 2007 година. В тази структура се организира, координира и подпомага провеждането на клинични изпитвания и многоцентрови клинични проучвания фази I, II, III и IV и се осъществява контакт с възложители на клиничните изпитвания, главни изследователи, пациенти и Комисията по етика на територията на лечебното заведение.

Центърът разполага с:

 • Напълно оборудван лекарски кабинет.
 • Изследователска стая, оборудвана с компютри с достъп до интернет, факс и копирна машина
 • Склад за съхранение на изпитваните продукти при необходимите температури.
 • Манипулационна.

Административна и регулаторна дейност на Центъра

 • Съдействие за набиране на всички необходими на възложителя документи за подаване на заявления до ИАЛ и КЕМИ;
 • Съгласуване на договори по клинични изпитвания между спонсора, изследователя и СБАЛББ-Троян .
 • Осигуряване на координатор по клинично изпитване;
 • Съдействие при селектираща, инициираща, мониторираща и закриваща центъра визита;
 • Осигуряване на подходящи условия за съхранение на документацията и изпитваните продукти и/или медицински изделия съгласно принципите на Добра Клинична Практика (ДКП) и изискванията на Спонорите на клиничните изпитвания;
 • Контакт с клинична лаборатория, Отделение по Образна диагностика и останалите отделения в болницата;
 • Съдействие при необходимост от кетъринг, хотелски услуги, транспорт;