Медицински проекти

1. ABBA

През 2014г. „СБАЛББ–Троян” ЕООД финализира дейността си по спечеления мащабен проект „ Овластяване чрез знанияна болните с хронични респираторни заболявания” Проектът бе реализиран по инициатива на Асоциацията на българите, боледуващи от астма и ХОББ и с финансовата подкрепа на АстраЗенека България. Специалисти от Белодробна болница-Троян в рамките на шест месеца проведоха 24 семинара и обучиха 597 пациенти с астма и ХОББ, по жизнено важни за тях въпроси–как да живеят у дома с хроничното си заболяване, как да ползват правилно медикаментите , които са им изписани, как да се предпазват от понататъшно влошаване на заболяването.

2.  ПРОГРАМА СБАЛББ ТУБЕРКУЛОЗА 

Здравен проблем, който продължава да изисква повишено внимание от цялата медицинска общественост. Ловешка област все още с ниво над средното за страната, но вече не на първите места . Проблемът „туберкулоза” има не само национални измерения. От 2006 г. България е включена в групата от 18 Европейски страни с висок приоритет по отношение на туберкулозата, с глобална цел ликвидиране на заболяването за целия Европейски регион. „СБАЛББ-Троян” ЕООД от 2007 година изпълнява ежегодно приетите от правителството „Национални програми за превенция и контрол на туберкулозата в Р.България ” и е избрана за областен център в ловешка област за диагностика, лечение и продължително наблюдение на пациенти с туберкулоза. Лечебното заведение изпълнява дейности по програма ,, Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, гарантирана от безвъзмездната помощ на Глобалния фонд по СПИН, туберкулоза и малария. Основните цели , както на национално, така и на регионално ниво са: осигуряване на устойчивост на постигнатите резултати чрез висококачествена диагностика, лечение и подобряване контрола на туберкулозата с мултилекарствена резистентност.„СБАЛББ-Троян” ЕООД е поела всички ангажименти в тази посока.

0127-NEW