Обществена поръчка Доставка медикаменти 2015

Обществена поръчка с предмет: “Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на “СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД гр.Троян за 2015 година”

Дата на публикуване: 30.09.2014 година

Свали файл 1       1384266178_file_documentation
Свали файл 2

Протокол_от_ заседание на комисия _СБАЛББ-Троян 04/11/2014 г.

Процедура медикаменти ЗОП – Отваряне на ПЛИК №3 – Предлагана цена, ще бъде на 20/11/2014 от 09:00 часа
CCF10122014
Процедура медикаменти ЗОП – Протокол №4 – Разглеждане, оценка и класиране на оферти по ЗОП на 16/12/2014 година
Scanprotokol_u21164_SBALBB_Troyan
Протокол №5 от 07.01.2015г.
Протокол №5а от 09.01.2015г.
Протокол №6 от 12.01.2015г. по ОП Доставка на медикаменти и консумативи 2015
Протокол №7 от 20.01.2015г.
Приложение №1 към протокол №7 от 20.01.2015г.
Решение №37 от 26.01.2015г.
Приложение №1 към решение №37 от 26.01.2015г.
Класиране – Решение №38 от 04/02/2015
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД_processed
АГАРТА – ЦМ ЕООД_processed
ДИАМЕД ООД_processed
ДРАГНЕВ И СИЕ ООД_processed
ЕЛПАК -ЛИЗИНГ ЕООД_processed
ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ЕООД_processed
МАРВЕНА М ООД_processed
МЕДИКЪЛ ИМИДЖ ООД_processed
МИП ФАРМА ЕООД_processed
РИДАКОМ ЕООД_processed
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД_processed
ТЪРГОВСКА ЛИГА-НАЦ-АД_processed
ФЬОНИКС ФАРМА ЕАД_processed
ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД
Плащания м.04 2015
ПОКАНА ПРОЦЕДУРА
Документи за договаряне без обявление медикаменти СБАЛББ 2015г
СПРАВКА ЗА ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.05 2015
СПРАВКА ЗА ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ М.06 2015
СПРАВКА ЗА ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ м.07 2015
СПРАВКА ЗА ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ м.08 2015
СПРАВКА ЗА ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ м.09 2015
СПРАВКА ЗА ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ м.10 2015
СПРАВКА ЗА ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ м.11 2015
СПРАВКА ЗА ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ м.12 2015
СПРАВКА ЗА ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ м.01 2016
СПРАВКА ЗА ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ м.02 2016
СПРАВКА ЗА ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ м.03 2016
СПРАВКА ЗА ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ м.04 2016
СПРАВКА ЗА ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ м.05 2016
СПРАВКА ЗА ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ м.06 2016
Oбявление приключен договор