Обществена Поръчка “Доставка Природен ГАЗ (МЕТАН) сезон 2015/2016”

Дата на публикуване: 23.09.2015 година

Обществена Поръчка “Доставка Природен ГАЗ (МЕТАН) – компресиран за отопление в сградите на СБАЛББ-Троян ЕООД, град Троян, за отоплителния сезон 2015/2016 година, с приблизително количество 45 000 н.куб.м.+/-10%”

Процедура зоп доставка газ 2016