ОБЯВА – безплатни спирометрични изследвания на белите дробове!

март 30, 2018
безплатни профилактични прегледи за риск от туберкулоза

Погрижете се за здравето на белите си дробове!

ОБЯВА

Белодробна болница–Троян организира безплатни спирометрични изследвания на белите дробове, които ще се проведат на 11.04.2018 г. и 12.04.20018 г. от 09:00 до 13:00 часа във функционалния кабинет на лечебното заведение.

Спирометричното изследване спомага за ранното откриване на ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест) и бронхиална астма. То трае само 5 минути, но е важно за диагностиката на множество белодробни заболявания.

Препоръчваме го на всички пушачи – бивши и настоящи, на лица над 45 год. възраст или такива с неуточнена кашлица или затруднено дишане.

За 5-те минути, колкото отнема този тест, 150 души по света умират от предотвратимо белодробно заболяване.

Подарете здраве на белите си дробове!

Обява Спирометрия

Posted in Новини by admin
Skip to content