Обява за публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет с площ 12,90 кв.м.

„СБАЛББ-Троян‖ ЕООД, град Троян

ОБЯВА

за публичен търг за отдаване под наем, за срок
от три години, на медицински кабинет с площ 12,90 кв.м.,
медицински кабинет с площ 10,24 кв.м., ведно с чакалня с
площ от 21,50 кв.м., и част от коридор с площ от 3,00 кв.м.,
находящи се в административна сграда на „СБАЛББ-Троян―
ЕООД, град Троян, с кад. № 73198.50.257.5 по КККР на град
Троян.

 
Trazna dokumentacia Качено на 16/07/2019г. 16:34