ОП „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД – ТРОЯН, за 2017г“

Дата на публикуване: 21.10.2016 година

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД – ТРОЯН, за 2017г.

Утвърждаване на документация за реда и провеждане на ОП
Документация за реда и провеждане на ОП, – допълнена
Уточнение по зададени въпроси за Обществената Поръчка
Допълнителни разяснения по зададени въпроси за Обществената Поръчка
Протокол №1
Съобщение-чл.57ал.3 от ППЗОП
Протокол № 2
Протокол №3
Съобщение чл.58 ал.3 от ППЗОП-жребий

Доклад за класиране по ОП
Решение №27
Страница 7 към Решение №27
Приложение 1 към Решение №27  27.01.2017г
Протокол 4
Приложение 1 към Протокол №4  12.01.2017г
Приложение 1 към Решение №32 07.02.2017г       Качено на 08/02/2017  15:47
Решениe промяна класиране 2017                            Качено на 08/02/2017  15:47

Dog Lek 01 2017 Качено на 22/02/2017 17:12
Dog Lek 02 2017 Качено на 22/02/2017 17:13
Dog Lek 03 2017 Качено на 22/02/2017 17:14
Dog Lek 04 2017 Качено на 22/02/2017 17:14
Dog Lek 05 2017
Качено на 22/02/2017 17:14
Dog Lek 06 2017 Качено на 22/02/2017 17:15
Dog Lek 07 2017 Качено на 22/02/2017 17:15
Dog Lek 08 2017 Качено на 22/02/2017 17:16
Dog Lek 10 2017 Качено на 22/02/2017 17:16
Dog Lek 11 2017 Качено на 22/02/2017 17:18
Dog Lek 12 2017 Качено на 22/02/2017 17:18
Dog Lek 13 2017 Качено на 22/02/2017 17:19
Dog Lek 14 2017 Качено на 22/02/2017 17:20
Dog Lek 15 2017 Качено на 22/02/2017 17:22