ОП “Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД – ТРОЯН, за 2017г”

Дата на публикуване: 21.10.2016 година

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД – ТРОЯН, за 2017г.

Утвърждаване на документация за реда и провеждане на ОП
Документация за реда и провеждане на ОП, – допълнена
Уточнение по зададени въпроси за Обществената Поръчка
Допълнителни разяснения по зададени въпроси за Обществената Поръчка
Протокол №1 Качено на 07/12/2016
Съобщение-чл.57ал.3 от ППЗОП Качено на 07/12/2016
Протокол № 2 Качено на 28/12/2016
Протокол №3 Качено на 09/01/2017
Съобщение чл.58 ал.3 от ППЗОП-жребий Качено на 09/01/2017
Протокол 4 Качено на 25/01/2017
Приложение 1 към Протокол №4  12.01.2017г Качено на 25/01/2017

Доклад за класиране по ОП Качено на 26/01/2017
Решение №27 Качено на 27/01/2017
Страница 7 към Решение №27 Качено на 27/01/2017
Приложение 1 към Решение №27  27.01.2017г

Приложение 1 към Решение №32 07.02.2017г       Качено на 08/02/2017  15:47
Решениe промяна класиране 2017                            Качено на 08/02/2017  15:47

Dog Lek 01 2017 Качено на 22/02/2017 17:12
Софарма Трейдинг АД цен.предложение Качено на 22/02/2017 17:12
Dog Lek 02 2017 Качено на 22/02/2017 17:13
РИДАКОМ ЕООД цен.предложение Качено на 22/02/2017 17:13
Dog Lek 03 2017 Качено на 22/02/2017 17:14
АГАРТА ЦМ ЕООД цен.предложение Качено на 22/02/2017 17:14
Dog Lek 04 2017 Качено на 22/02/2017 17:14
ЕЛПАК ЛИЗИНК ЕООД цен.предложение Качено на 22/02/2017 17:14
Dog Lek 05 2017 Качено на 22/02/2017 17:14
Истлинк България ООД цен.предложение Качено на 22/02/2017 17:14
Dog Lek 06 2017 Качено на 22/02/2017 17:15
МЕДОФАРМА ЕООД цен.предложение Качено на 22/02/2017 17:15
Dog Lek 07 2017 Качено на 22/02/2017 17:15
Перфект Медика ООД цен.предложение Качено на 22/02/2017 17:15
Dog Lek 08 2017 Качено на 22/02/2017 17:16
Фьоникс Фарма ЕООД цен.предложение Качено на 22/02/2017 17:16
Dog Lek 09 2017Качено на 22/02/2017 17:16
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД цен.предложение Качено на 22/02/2017 17:16
Dog Lek 10 2017 Качено на 22/02/2017 17:17
Диамед ООД цен.предложение Качено на 22/02/2017 17:17
Dog Lek 11 2017 Качено на 22/02/2017 17:18
БГ Мед ООД цен.предложение Качено на 22/02/2017 17:18
Dog Lek 12 2017 Качено на 22/02/2017 17:18
Търговска Лига АД цен.предложение Качено на 22/02/2017 17:18