ОП „Доставка на храна за пациентите и персонала на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян по диети №9, №11 и №15 за 2017г”

Дата на публикуване: 21.10.2016 година

ОП с предмет: „Доставка на храна за пациентите и персонала на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян подиети №9, №11 и №15 за 2017г.“

Документация по ОП храна 2017 година Качено на 21/10/2016

Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти. Качено на 07/11/2016

Протокол №1 за разглеждане, оценка и класиране Качено на 28/11/2016

Предложение Договор за ОП Качено на 12/12/2016