„СБАЛББ-Троян” ЕООД е сключила договор за консултативни прегледи и изследвания извън профила си с Медицински център–Троян и МБАЛ-Троян, което позволява извършването на незабавна консултация на пациентите при необходимост със специалисти от всички специалности, както и извършване на високоспециализирани образни, инструментални и лабораторни изследвания.

mbal-troyan mbal_troyan_img1

 

 

 

 

 

 

 

От 2000г. Белодробна болница-Троян е в партньорство с община Остермундиген-Швейцария, която подкрепя лечебното заведение с дарения за закупуване на апаратура и оборудване и подобряване на инфраструктурата.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA