Обществена поръчка “Доставка на електроенергия ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на СБАЛББ-ТРОЯН ЕООД, гр.Троян, за период от 12 (дванадесет) месеца”

Обществена поръчка “Доставка на електроенергия ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на СБАЛББ-ТРОЯН ЕООД, гр.Троян, за период от 12 (дванадесет) месеца”
Качено: 28/12/2015 година

Решение АОП

Покана до “ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД
Информация за АОП
Сключен договор с ЧЕЗ

 

 

Skip to content