ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА “Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД – ТРОЯН, за 2018г.”

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД – ТРОЯН, за 2018г.“

Изисквания и указания – Качен на 27/09/2017 20:57
Обявление за поръчка – Качен на 27/09/2017 20:58
Решение за откриване на процедура – Качен на 27/09/2017 20:59
Приложение 1 – Опис документи – Качен на 27/09/2017 21:00
Приложение 2 – ЕЕДОП – Качен на 27/09/2017 21:01
Приложение 3 – Предложение – Качен на 27/09/2017 21:02
Приложение 4 – Ценово предложение – Качен на 27/09/2017 21:02
Приложение 4.1 – ново 09.2017 – Качен на 27/09/2017 21:03
Приложение 5 – Проекто-договор – Качен на 27/09/2017 21:03

Съобщение за промяна на дата за отваряне на оферти – Качен на 19/10/2017 11:43
Протокол №1 медикаменти 2018 – Качен на 30/10/2017 16:52
Уведомление за отваряне на ценови предложения на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП – Качен на 06/11/2017 16:25
Протокол-№2-медикаменти-2018 – Качен на 27/11/2017 20:04
Протокол 3 – Качен на 07/12/2017 15:53
Съобщение чл.58, ал.3 от ППЗОП жребий – Качен на 12/12/2017 15:54
Протокол 4 – Качен на 21/12/2017 17:05
Копие на Приложение 4.1 – Протокол 4 – Качен на 21/12/2017 17:06
Доклад за класиране – Качен на 21/12/2017 17:09
Приложение 1 – Решение №132 22.12.2017 – Качен на 22/12/2017 17:10
Решениe класиране – Качен на 22/12/2017 17:11
Dog Lek 01 2018 – Качен на 23/01/2018 17:41
Приложение към Dog Lek 01 2018 – Качен на 23/01/2018 17:42
Dog Lek 02 2018 – Качен на 23/01/2018 17:43
Приложение към Dog Lek 02 2018 – Качен на 23/01/2018 17:44
Dog Lek 03 2018 – Качен на 23/01/2018 17:45
Приложение към Dog Lek 03 2018 – Качен на 23/01/2018 17:46
Dog Lek 04 2018 – Качен на 23/01/2018 17:46
Приложение към Dog Lek 04 2018 – Качен на 23/01/2018 17:47
Dog Lek 05 2018 – Качен на 23/01/2018 17:49
Приложение към Dog Lek 05 2018 – Качен на 23/01/2018 17:50
Dog Lek 06 2018 – Качен на 23/01/2018 17:55
Приложение към Dog Lek 06 2018 – Качен на 23/01/2018 17:56
Dog Lek 07 2018 – Качен на 23/01/2018 17:57
Приложение към Dog Lek 07 2018 – Качен на 23/01/2018 17:58
Dog Lek 08 2018 – Качен на 23/01/2018 18:01
Приложение 2 към Dog Lek 08 2018 – Качен на 23/01/2018 18:02
Приложение 1 към Dog Lek 08 2018 – Качен на 23/01/2018 18:02
Dog Lek 09 2018 – Качен на 23/01/2018 18:06
Приложение към Dog Lek 09 2018 – Качен на 23/01/2018 18:06
Dog Lek 10 2018 – Качен на 24/01/2018 18:07
Приложение към Dog Lek 10 2018 – Качен на 24/01/2018 18:08
Dog Lek 11 2018 – Качен на 24/01/2018 18:10
Приложение към Dog Lek 11 2018 – Качен на 24/01/2018 18:11
Dog Lek 12 2018 – Качен на 24/01/2018 18:12
Приложение към Dog Lek 12 2018 – Качен на 24/01/2018 18:12