провеждане на Конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжение и др. ДМА, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД

2022 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
за провеждане на Конкурс за избор на застраховател за:
„Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжение и др. ДМА, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян, за срок от една година, чрез издаване на застрахователна полица”.

1. Конкурсна документация –> Застраховане Imushtestvo Качено на 31/05/2022г. 18:57

 
2. Протокол от 16/06/2022- Protokol 16062022 Качено на 16/06/2022г. 19:42

 
3. Решение – Reshenie -97 Качено на 16/06/2022г. 19:43