ПРОЦЕДУРА ПО ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ.182, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП, ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛББ-ТРОЯН“ ЕООД, ГРАД ТРОЯН, ЗА 2017г.

Дата на публикуване: 02.03.2017 година

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ.182, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП, ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛББ-ТРОЯН“ ЕООД, ГРАД ТРОЯН, ЗА 2017г.

Пълна документация по процедура “Пряко договаряне медикаменти СБАЛББ 2017г”        Качен на 02/03/2017 16:03
Протокол 1Качен на 10/03/2017 18:33
Протокол 2Качен на 10/03/2017 18:35
Драгнев и СИЕ ООДКачен на 10/03/2017 18:36
СТИНГ АДКачен на 10/03/2017 18:37
Доклад Качен на 15/03/2017 17:23
Dog Lek 13 2017Качен на 23/03/2017 19:45
Dog Lek 14 2017Качен на 23/03/2017 18:46
Доклад МТИКачен на 07/04/2017 19:12
Мед. техника и Инженеринг ООДКачен на 07/04/2017 19:13
Dog Lek 15 2017Качен на 10/04/2017 20:01