Публичен Търг за отдаване под наем, за срок от три години, на 3(три) кв.м. площ за монтиране(поставяне) на три броя самопродаващи автомати за кафе.

Публичен Търг за отдаване под наем, за срок от три години, на 3(три) кв.м. площ за монтиране(поставяне) на три броя самопродаващи автомати за кафе. Находящи се в “СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД гр.Троян.

обява “Публичен Търг за отдаване под наем”

Skip to content