Публичен Търг за отдаване под наем, за срок от три години, на 3(три) кв.м. площ за монтиране(поставяне) на три броя самопродаващи автомати за кафе. Находящи се в „СБАЛББ-ТРОЯН“ ЕООД гр.Троян.

обява „Публичен Търг за отдаване под наем“