Публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет, с обща площ от 16,38 кв.м

Дата на публикуване: 08.02.2017 година

Публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет, с обща площ от 16,38 кв.м., находящ се в административна сграда с кад. № 73198.50.257.5 на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, град Троян, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,12 (петдесет и 12 ст.) лв.и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна наемна цена.

Заповед                                             Качен на 08/02/2017 16:02

Обявление 2                                     Качен на 08/02/2017 16:02

Тръжна документация                   Качен на 08/02/2017 16:02