Публичен търг – Отдаване под наем на Медицински Кабинет 17,28 кв.м.

Публичен търг за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години, на медицински кабинет и прилежаща чакалня, с обща площ от 17,28 кв.м., находящи се в административната сграда с кад.№ 73198.50.257.5  на “СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД гр.Троян

 
ПРОЦЕДУРА НАЕМ медицински кабинет 17,28 кв.м.