Работно време

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОНСУЛТАТИВНО – ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ
Работно време:  7,30 – 14,30 ч.    за консултативни прегледи и планов прием

За спешен прием в лечебното заведение – 24 часа в денонощието.

ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧЕН ДИСПАНСЕРЕН КАБИНЕТ
Работно време:  7,30 – 14,30 ч.

БРОНХОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ- II ниво на компетентност
Работно време: 7,30 – 13,30 ч.

БЕЛОДАРОБНА ФУНКЦИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ – II ниво на компетентност
Работно време:  7,30 – 16,00 ч.

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – II ниво на компетентност
Работно време:
Понеделник – петък:  7,30 ч – 17,30 ч.
Събота:  7,30 – 13,30.
В почивни и празнични дни осигурява екип на разположение.

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – II ниво на компетентност
Работно време:
Понеделник – петък: 7,30 – 14,30 ч.

ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА – I ниво на компетентност
Работно време: 7,30 – 14,30 ч.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА СТАЦИОНАРНИЯ БЛОК :

Пневмологично отделение – 24 часа в денонощието;

Фтизиатрично отделение – 24 часа в денонощието.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО –ФИНАНСОВИЯ И СТОПАНСКИ БЛОК

От 07,30 часа до 16,00 часа.

Skip to content