Реализирани проекти

1. От 1999 година до днес болницата поддържа контакти и реализира ежегодни проекти с Община Остермундиген Швейцария . Комисията за партньорство на Община Остермундиген Швейцария, организира финансирането на изработени от лечебното заведение проекти за доставка на апаратура, оборудване и консумативи, като по тези проекти от 2003 година до днес са закупени три електрокардиографа, пациентен монитор, три кислородни концентратора, респиратор,вакуум аспиратор,както и болничен инавентар, постелъчно бельо и работно облекло. През 2008 г. на болницата беше дарена оборудвана линейка , марка Мерцедес. Партньорството продължава и до настоящия момент.

2007 година

1.Проект „Изграждане на сектор за ранна диагностика на рака на белите дробове и неспецифични белодробни заболявания” с доставка на нов фибробронхоскоп и ремонтни дейности, финансиран от Японското посолство в България на обща стойност 21 980 щатски долара.

2008 година

1.Проект за енергийна ефективност, включващ подмяна на дограма на пет болнични сгради /пневмологично отделение, фтизиатрично отделение, клинична лаборатория, КДБ и административна сграда/ , както и ремонт на покривите и поставяне на окачени тавани във всички болнични помещения-със собствени средства в размер на 107 600 лева.
2.Проект „Ремонт на сграден фонд” финансиран от МЗ на стойност 100 000 лв. за ремонт на фасадите на болничните сгради със съхраняване на специфичните архитектурни особености /болницата е паметник на архитектурата от местно значение/, както и ремонт на ограда на болничния парк
3 Проект „Доставка на медицинска апаратура” финансиран от МЗ на стойност 94 400 лв. за доставка на цифров ехограф, синхронизиран дефибрилатор, автоматичен биохимичен анализатор, спирометър, микроскоп, електрокардиограф, охлаждаща центрофуга и проявителна машина.

2009 година

1. Проект „Изграждане на достъпна и безопасна болнична среда” и проект „Доставка на апаратура, оборудване и стопански инвентар” на обща стойност 194 000 лева беше възстановен северния вход на болницата , изграден болничен паркинг с площадка за инвалиди, естакади към сградите на Пневмологично отделение,платформа за инвалиди за достъп до втория етаж на Пневмологично отделение, система за видеонаблюдение на интензивните легла, пожароизвестителна инсталация и система за контрол на достъпа в болницата. Доставени бяха съвременен агрегат за аварийно електрозахранване, битов снегорин, климатик за интензивен сектор, медицинско обзавеждане за микробиологична лаборатория, хладилници с хладилни камери, ново обзавеждане за сектор „болнично хранене”, три броя портативни спирометри за работа в стационарните отделения до леглото на болния и девет броя ултразвукови инхалатори.
2.През 2009 година със собствени средства на болницата беше реновирана стара сграда, в която се ситуира микробиологична лаборатория. Ремонтът и оборудването са на стойност 50 000 лева.
3.По Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България”, финансирана от Глобалния фонд по СПИН, туберкулоза и малария лечебното заведение получи хардуер и офис техника, лек автомобил за ПФД, хепафилтри, инхалаторен апарат и бактерицидни лампи за Фтизиатрично отделение, ламинарен бокс, центрофуга, микроскоп, термостат и др. за микробиологична лаборатория.

2011 година

1.През 2011 г. бе закупена модерна система за функционално изследване на дишането на стойност 57 000 лв., отпусната като целева субсидия от МЗ.

2012 година

1.Със собствени средства през 2012г. се извърши реконструкция на кислородната инсталация, на стойност 8 400 лв.

2013 година

1.Проект на стойност 85 000 лв., финансиран от МЗ за „Доставка на медицинска апаратура-хематологичен анализатор и основен ремонт на санитарни възли и прилежаща канализация”.

2014 година

1.Изграждане на компютризирана система за дигитализация на отделение „Образна диагностика” на стойност -76 032 лв.-финансиран от МЗ.
2.Обособяване на изолационна структура за пациенти с туберкулоза и бацилоотделяне чрез ремонт и реконструкция във Фтизиатрично отделение -19749,88 лв.-финасиран от МЗ.
3. Ремонт на интензивен сектор и доставка на ново оборудване – 9877,39 лв.-дарение от община Остермундиген-Швейцария.