„СБАЛББ-Троян“ЕООД, обявява, следните свободна длъжности считано от 01.10.2019 г.

септември 25, 2019

О Б Я В А

„СБАЛББ-Троян“ЕООД, обявява, следните свободна длъжности считано от 01.10.2019 г. за:
1. Лекар, специализант по „Пневмология и фтизатрия“ – Заемането на длъжността се заема след провеждане на конкурс по реда на КТ, във връзка с Наредба №1 МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
2. Лекар без специалност – длъжността се заема по документи и събеседване.

За повече информация:
На тел. 0670/ 6 49 85
Отдел „Човешки ресурси“

Posted in Новини by Hristo Nedyalkov