„СБАЛББ-Троян” ЕООД, в края на месец юли 2017 г. успешно финализира проект!

август 1, 2017

„СБАЛББ-Троян” ЕООД в края на месец юли 2017 г. успешно финализира проект:

Част І. Разширение и надграждане на съществуваща болнична информационна система в „СБАЛББ-Троян” ЕООД, чрез закупуване на приложни програмни продукти, хардуер, софтуер и компоненти;
Част ІІ. Основен ремонт на покриви на сградите на пневмологично отделение–I и II блок – в „СБАЛББ-Троян” ЕООД, Проекта е финансиран от МЗ на стойност 87 000,00 лв.

С реализацията на строително ремонтните дейности по покривите на двете сгради на Пневмологично отделението са отстранени последиците от неблагоприятните природни явления през изминалите години и са осигурени оптимални условия за предоставяне на медицински услуги на хоспитализираните пациенти.

Частта от нашия проект, свързана с болничната информационна система също е от изключително значение. Голяма част от наличните компютри в лечебното заведени са подменени с нови а с въвеждането на нови приложни програмни продукти за всички дейности в лечебното заведение позволява пълен контрол на дейността и съответно точното планиране, ефикасно и ефективно функциониране на болницата и най-важното освобождава повече време за грижи за нашите пациенти.

Posted in Без категория by admin