„Седмица на отворените врати” 23-30.09.2014г.

септември 24, 2014

За пореден път беше проведена „Седмица на отворените врати”. От 23.09. до 30.09.2014г. лечебното заведение обяви седмица на „Отворените врати” за безплатни профилактични прегледи за пациенти от Ловешка област. Прегледани бяха общо 27 пациенти от които чрез проведена анкета бяха открити 21 лица в риск за туберкулоза . След проведени допълнителни консултации на 6/ шест/ лица бе направен туберкулинов кожен тест на Манту. Не бяха открити лица с туберкулозна инфекция. Седмицата на отворените врати и резултатите от нея бяха отразени в местната преса.

Posted in Новини by admin