Структура

На територията на болницата са обособени четири структурни блока:

КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК:

  • Приемно-консултативен кабинет;
  • Пневмо-фтизиатричен диспансерен кабинет;
  • Бронхологичен кабинет;
  • Белодробна функционална лаборатория;
  • Клинична лаборатория;
  • Микробиологична лаборатория;
  • Отделение „Образна диагностика”;

2821-new

 

СТАЦИОНАРЕН БЛОК:

  • Пневмологично отделение;

PB1010002 2744-new 2748-new

 

  • Фтизиатрично отделение;

2771-new 2775-new 2789-new

 

БОЛНИЧНА АПТЕКА

2724-new

АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСОВ СТОПАНСКИ БЛОК

  • Лечебното заведение е акредитирано през 2011 година с оценка отлична, с 5-звезди за 5 години.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAregistratura