Текущи проекти

1.Проект „Енергийно – ефективни мерки в обществени сгради – V-ти транш”, включващ топлоизолиране- саниране на стени, на подпокривно пространство и подмяна на отоплителната система на четири сгради на „СБАЛББ-Троян” ЕООД-финансиран от Международен фонд „Козлодуй” чрез МИЕТ
2.Изграждане на газово стопанство-финансиран със средства на МЗ и собствени средства.

Skip to content