С Ъ О Б Щ Е Н И Е от „ШАМАКА” АД, гр.Ловеч

септември 27, 2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
„ШАМАКА”АД, гр.Ловеч, на основание Решение №1/21.09.2017г. на Изпълнителния директор и Председателя на Съвета на директорите, обявява провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните собствени на дружеството недвижими имоти, а именно:

Пълен текст на СЪОБЩЕНИЕ за ШАМАКА

Posted in Новини by admin
Skip to content