2019 Конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжение и др. ДМА, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян, за срок от една година, чрез издаване на застрахователна полица”

2019                                                О Б Я В Я В А:

Конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане на недвижимо имущество,
машини, съоръжение и др. ДМА, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град
Троян, за срок от една година, чрез издаване на застрахователна полица”.
Тръжната документация може да се закупува в отдел “АСФБ” на „СБАЛББ-
Троян“ ЕООД, град Троян срещу 20,00 (двадесет) лв. в брой, в срок до 16,00 часа на
28.05.2019 год., включително.

1. Документация 2019 Zastra Imushtestvo Качено на 14/05/2019г. 20:21

Skip to content