Month: април 2019

април 15, 2019

Проект “Доставка на медицинска апаратура, оборудване и стопански инвентар” на стойност 99 214 лв. 2010 г. Финансиран от Министерството на здравеопазването
Една от целите на този проект е подобряване качеството на медицинските услуги, чрез :

  • доставка на съвременна апаратура за диагностика и лечение;
  • ново оборудване на приемните кабинети в отделенията ;
  • обзавеждане на секторите за болнично хранене.

Друга осъществена цел на проекта е гарантиране на сигурността и безопасността на пациенти и персонал чрез :

  • изграждане на система за видеонаблюдение в стаите за интензивно лечение ;
  • система за пожарооповестяване;
  • система за контрол на достъпа и наблюдение на входове на сградите в лечебното заведение;

 

Posted in Проекти by admin
април 15, 2019

Проект ”Изграждане на достъпна и безопасна болнична среда” на стойност 115 900 лв. от 2009 г. Финансиран от Министерството на здравеопазването


С изграждането на новия входен участък, паркинг, естакади, монтирането на платформа за инвалиди и ремонтни дейности във фтизиатричното отделение.

Постигнахме успешно целта на проекта – подобряване на достъпа до лечебното заведение , корекция на архитектурните прегради за хора с увреждания и създаване на оптимален топлинен комфорт за пациентите.

 

Posted in Проекти by admin
април 2, 2019
Медицина и живопис – две изкуства срещу болката!

Медицина и живопис – две изкуства срещу болката!

Василена, Виктория, Марина, Нора и Тамара – пет изключителни момичета, седем години упорита работа в четири различни художествени проекти в СУ „Васил Левски‘, една преподавателка – Ели Мичева и една цел – да се учат да създават и даряват красота.

Posted in Новини by admin
април 2, 2019
“ Грижата за гората – грижа за здравето на белите ни дробове”

Инициативата е идея на Белодробна болница – Троян.

Държавните горски стопанства в с. Черни Осъм и гр. Троян дариха за парка на лечебното заведение 30 дръвчета – ела, бор, смърч, туя, явор и бреза, с което стартираха събитията по повод 85 годишнината от учредяването на първия празник на залесяването и традиционната Седмица на гората.

Posted in Новини by admin