2020 „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД – ТРОЯН, за 2020 г.“

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД – ТРОЯН, за 2020г.“

1. Изисквания, указания и документация – attachments-hdnmailbg-inbox-10578 – Качено на 09/09/2019г. 16:20
2. -> Протокол 1 – Качен на 22/10/2019г. 15:45
3. -> Приложени №1 към Протокол 1 – Качено на 22/10/2019г. 15:46
4. -> Съобщение чл.57, ал.3 от ППЗОП отваряне на цени – Качено на 22/10/2019г. 15:47
5- -> Протокол 2 – Качено на 29/10/2019г. 18:30
6. –> Протокол 3– Качено на 06/12/2019г. 17:30
7. –> Съобщение чл.58, ал.3 от ППЗОП жребий – Качено на 06/12/2019г. 17:32
8. –> Протокол 4 – Качено на 07/01/2020г. 22:26
9. –> Приложение 4.1 Протокол 4 – Качено на 07/01/2020г. 22:27
10. –> Решениe класиране 07.01.2020 – Качено на 07/01/2020г. 22:28
11. –> Приложение 1 към Решение №29 07.01.2020г. – Качено на 07/01/2020г. 22:29