2020 „Доставка на храна за пациентите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян по диети №9, №11 и №15 за 2020г.“

Процедура за събиране на оферти с обява, по реда на чл.187 във вр. чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет: „Доставка на храна за пациентите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян по диети №9, №11 и №15 за 2020г.“

          Документацията за участие – изтегляне  Качено на 04/11/2019г. 17:51

          Съобщение чл.188 ал.2 ЗОП   Качено на 15/11/2019г. 19:08

          Протокол 1   Качено на 06/12/2019г. 18:07