2020 „Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет (ГФО) на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД за 2020г.“

2020 „Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет (ГФО) на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД за 2020г.“

Документация за участие – изтегли –> Документи Качено на 28/10/2020г. 11:32

Протокол №1 Протокол N1 Качено на 06/11/2020г. 18:14