2020 Конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност””

Конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане със задължителна застраховка „Гражданска
отговорност”, с териториално покритие Република България, на 4 броя МПС, собственост на „СБАЛББ-Троян‖ ЕООД, град Троян, за срок от една година, чрез издаване на застрахователни
полици‖

  1. Документацията за участие – изтегляне  – Качено на 04/11/2019г. 17:58


Skip to content