2020 ПРОЦЕДУРА ПО ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ.182, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП, ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛББ-ТРОЯН“ ЕООД, ГРАД ТРОЯН, ЗА 2020г.

ПРОЦЕДУРА
ПО ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ.182,АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП, ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛББ-ТРОЯН“ ЕООД, ГРАД ТРОЯН, ЗА 2020г.

1. –> Изисквания, указания и документация – 2020 Процедура по пряко договаряне – Качено на 04/02/2020г. 14:27

2. –> Доклад – Качено на 21/02/2020г. 21:58

3. –> Протокол 1 Драгнев – Качено на 21/02/2020г. 21:58

4. –> Протокол 2 Фарм – Качено на 21/02/2020г. 21:59

5. –> Решениe класиране – Качено на 21/02/2020г. 21:59