2020 Публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет с площ 16,38 кв.м., находящ се в административна сграда на „СБАЛББ-Троя” ЕООД

Публичен търг
за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет с площ 16,38 кв.м., находящ се в административна сграда на „СБАЛББ-Троян―ЕООД, град Троян, с кад. № 73198.50.257.5 по КККР на град Троян

Документи за участие – Изтегляне – Качено на 31/01/2020г. 14:21

Skip to content